Burgerinitiatief "Vuilverbranding/Müllverbrennung" in het Europark

Pers
 


Voor meer informatie over Duitse persberichten klik hier.
 

UP

05.04.2005

'Ik ben van Westo af, maar het blijft spoken'
Marscha van Noesel

coevorden - Theo (39) en zijn vrouw Cisca hebben de afgelopen maanden gevochten tegen het onrecht dat Westo BV in Coevorden hen zou hebben aangedaan. Theo heeft de afgelopen negen jaar gewerkt bij het bedrijf. Westo is door de plannen een vuilverbrander op het Europark te bouwen onder zware maatschappelijke en politieke druk komen te staan.

Nooit heeft Theo openlijk kritiek op het personeelsbeleid van het bedrijf durven uiten. Nu hij zijn ontslagbrief op tafel heeft liggen, wil hij in het belang van zijn collega's die er nog werken wel een boekje open doen.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) heeft Westo een ontslagvergunning gegeven voor twaalf werknemers die er al jaren in vaste dienst werkten. Al eerder uitte een ontslagen werknemer in deze krant kritiek. Bij Westo zouden in de plaats van de ontslagen werknemers nu Polen via de Duitse poot van Westo, de BBE, aan het werk zijn.

Theo had zijn ontslag vlak voor de feestdagen vorig jaar gekregen. Hij zou niet functioneren, was de reden. "Dit kan ik niet begrijpen. Een paar dagen voordat ik ontslag kreeg is mij nog gezegd hoe goed ik wel was voor het bedrijf. Ze wilden me niet kwijt. Ik heb mij negen jaar kapotgewerkt. Er was geen tijd om mijn overuren te compenseren. Ze gaven me een leidinggevende baan en vervolgens werd het me onmogelijk gemaakt mijn verantwoordelijkheden ook te nemen. Andere hogere chefs keurden materialen achter mijn rug goed. Als het dan fout ging, kreeg ik de schuld."

Na zijn ontslag zijn Theo en Cisca, die hun achternaam liever niet in de krant willen, geestelijk ingestort. "Eigenlijk zat ik vanwege een schouderblessure nog in de ziektewet. Ze hebben mij zonder overleg weer beter verklaard en vervolgens ontslagen."

Theo noemt zijn laatste jaren bij het bedrijf 'moderne slavenarbeid'. "Ik moest naar de Duitse poot van Westo, de BBE. Daar lieten ze me betonnen kolommen van vijf ton omdraaien met de hand. Geen wonder dat ik toen een schouderblessure kreeg. Ik moest zakken slib sjouwen, daar zat ook zoutzuur in. Gooi het maar achter het terrein neer, zeiden de chefs. Er zou in Coevorden asbest onder de grond verstopt zijn, iedereen weet dat, maar niemand zegt wat. Dat ging tegen mijn geweten in."

Theo en Cisca hopen dat meer werknemers contact met hen zullen opnemen. "Ik ben nu van Westo af, maar alles wat er is gebeurd blijft maar in mijn hoofd spoken. Ik weet dat niemand durft, iedereen is bang voor zijn baantje. Ik zou samen met de werknemers en de vakbonden de zaak op tafel gooien. In je eentje is het een moeizaam gevecht."
 

UP

23.03.2005

Coevorden kan vuilverbrander niet tegenhouden
Gerton Albers

coevorden - Coevorden kan de bouw van een vuilverbrander op het Duitse deel van het grensoverschrijdende industrieterrein Europark niet tegenhouden. "Ongeacht wat wij er nu van vinden; de installatie zal er verrijzen", zei burgemeester Bert Bouwmeester maandagavond in een commissievergadering. Bouwmeester ziet er de noodzaak ook niet van in om de plannen te dwarsbomen.

Want wat is het geval? Had Coevorden bij verwezenlijking van het vorige plan van Westo een primeur gehad (bijna de smerigste fabriek van Europa volgens fractievoorzitter Roelof Frensen van het CDA), nu ligt er bij de Duitse overheid in de ogen van burgemeester en wethouders van Coevorden een totaal ander plan.

De door de gemeente ingehuurde deskundige W. van Lieshout was 'positief verrast' toen hij de aanvraag voor het eerst onder ogen kreeg. Hij roemde de maatregelen die de initiatiefnemer, BBE Bewehrungs- en Betoncenter oftewel de Duitse tak van Westo, heeft genomen om het milieu te ontzien. De installatie voldoet volgens hem ruimschoots aan de normen. Ook wat betreft de uitstoot van fluoride.

"Het is geen slechte installatie. Dat moet je ook durven zeggen", concludeerde Bouwmeester tot verbazing van de tientallen actievoerders en belangstellenden op de publiek tribune. Bouwmeester zag juist kansen op het gebied van de werkgelegenheid en de verdere ontwikkeling van Europark.

Coevorden komt nu met een zienswijze, waarin de gemeente aandringt op zaken als overleg, een goede klachtenafhandeling en het optrekken van de schoorstenen naar tachtig meter. Dinsdag is deze zienswijze op verzoek van enkele fracties aangescherpt.

Alleen PAC/GroenLinks vond dat Coevorden alles in het werk moet stellen om de vuilverbrander tegen te houden. Fractievoorzitter Geert Roeles van de VVD zei dat zijn partij nog steeds tegen de vuilverbrander is. Maar omdat het bestemmingsplan volgens hem ruimte biedt voor een vuilverbrander, kan Coevorden niet zomaar nee zeggen. "Dan verander je halverwege het spel de spelregels." Coevorden loopt volgens Roeles grote financiële risico's als aan de inhoud van dit bestemmingsplan voorbij wordt gegaan. Een fikse schadeclaim van de initiatiefnemer ligt dan op de loer.

De PvdA wees erop dat de installatie voldoet aan de normen. Het CDA heeft alle begrip voor de weerstand tegen de vuilverbrander, maar vindt dat emoties het niet moeten winnen van de rationaliteit.

Provincie heeft geen bezwaar

De provincie Drenthe tekent geen bezwaar aan tegen de aanvraag van het Duitse bedrijf. Volgens VVD-gedeputeerde Tanja Klip voldoet de aanvraag aan Europese regelgeving op het terrein van emissies. Klip verzet zich wel tegen de mogelijke aanleg van een zandwinplas bij de vuilverbrandingsinstallatie. Het water zou gebruikt worden voor de koeling van de installatie. Klip wil dat het bedrijf hier van afziet.

Emlichheim

Niet alleen bij Coevorden komt een vuilverbrander. Ook een paar kilometer verderop, in Emlichheim, staat een vuilverbrandingsoven gepland. Het gaat om een plan van Prokon. Net als nu de gemeente Coevorden kon de gemeente Emmen daar niets tegen beginnen, omdat de verbrander op Duits grondgebied komt.

Stemvee

"De politiek neemt de burger niet serieus. We worden louter als stemvee gezien." Inspreekster Kina Mekkes uit Dalen liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Jan Nicolai van Burgerinitiatief Vuilverbranding Europark zei dat met hem duizenden Coevordenaren zeer teleurgesteld zullen zijn in de Coevorder politiek. "Voor het eerst heeft de burgemeester gezegd een vuilverbrander te willen. Een jaar geleden beloofden burgemeester en wethouders nog er alles aan te doen om de vuilverbrander tegen te gaan. Daar hebben we niets van gemerkt." Secretaris Ben Kuiper van de stichting Burgerbelang Afvalverbrandingsinstallatie Coevorden (BAC) drong er op aan een bezwaarschrift in te dienen, in plaats van 'slechts' een zienswijze. "Een zienswijze kan terzijde worden gelegd, bij een bezwaar is beroep mogelijk."

Voormalig PAC-wethouder Bernhard Ensink vond dat de gemeente Coevorden als mede-eigenaar van Europark gebruik moet maken van het vetorecht voor de verkoop van grond.
 

UP

17.03.2005

Coevorden wil opheldering over Duitse vuilverbrander

coevorden - Burgemeester en wethouders van Coevorden hebben de Duitse overheid om opheldering gevraagd over de aanvraag voor een vergunning voor de bouw van een afvalverbrandingsinstallatie op het Duitse deel van het Europark. Het gemeentebestuur ziet geen kans om formeel bezwaar te maken tegen de voorgenomen afgifte van een vergunning, maar wil wel meer weten over de infrastructuur rondom de verbrander.

Er moeten afspraken komen tussen de aanvrager (de Duitse poot van Westo BV) en de gemeente en de provincie Drenthe over het nakomen van de wettelijke voorschriften. Ook wil Coevorden weten welke route de vrachtauto's die het afval komen aanleveren volgen. Bovendien zou de hoogte van de schoorsteen naar tachtig meter moeten om de uitstoot van eventuele schadelijke stoffen over een zo'n groot mogelijk gebied te verspreiden.
 

UP

23.02.2005

'Gemeente hield informatie over vuiloven achter'
Marscha van Noesel

emmen - De gemeente Emmen zou al in april 2003 op de hoogte geweest zijn van de plannen om in Emlichheim, vlak over de grens bij Schoonebeek, een vuilverbrandingsinstallatie te bouwen. Jan Dijkgraaf, gemeenteraadslid van GroenLinks, is verontrust over het vermeende achterhouden van informatie. "Als wij eerder op de hoogte waren geweest, hadden we misschien nog actie ondernomen tegen de vuilverbrander."

Op de informatiebijeenkomst, vanavond om kwart voor acht in het voormalige gemeentehuis in Schoonebeek, zal Dijkgraaf uiteenzetten dat de gemeente Emmen wel degelijk op de hoogte moet zijn geweest. Hij beschikt over een fax van de provincie Drenthe aan de gemeente Emmen van 11 april 2003. Daarin wordt bekendgemaakt dat de Prokon-plannen ter inzage liggen. "De informatie is geheim gebleven. Alle zaken zijn kennelijk in het geniep gedaan. Toen vorig jaar de vuilverbrander van Westo BV op het grensoverschrijdende Europark in Coevorden alle aandacht van de milieuorganisaties opeiste, zijn deze plannen totaal niet aan de orde geweest. En dat terwijl deze installatie ook bewerkt en onbewerkt hout zal gaan verbranden. Misschien dat Westo op die manier toch nog af kan komen van de spoorbielzen, die er oorspronkelijk zouden worden verbrand", zegt Dijkgraaf, die wethouder Holman van de gemeente Emmen schriftelijk opheldering zal vragen over de gang van zaken.

Dijkgraafs partijgenoot Marjo Berkman, lid van de commissie wonen en ruimte, heeft de wethouder in de vergadering van januari dit jaar nog gevraagd of er informatie over de Prokon-plannen beschikbaar is. "De wethouder heeft ons gezegd dat hij geen informatie had. We hebben nu de bewijzen in handen dat er wel informatie op het gemeentehuis was. Het gaat ons erom dat we kennelijk onjuist zijn geďnformeerd. In de politiek is dat nog steeds een doodzonde."

Wethouder Jenne Holman (PvdA) was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.
 

UP

18.02.2005

Campagne tegen Duitse vuilverbrander
Marscha van Noesel

schoonebeek - De Stichting Milieu Rondomme begint samen met de Milieufederatie Drenthe een campagne tegen de vuilverbrandingsinstallatie van Prokon Nord Energiesysteme in Emlichheim, enkele kilometers van de grens van Schoonebeek.

Terwijl alle aandacht van Duitse en Nederlandse milieubewegingen vorig jaar gericht was op de vuilverbrander die Westo BV op het grensoverschrijdende Europark in Coevorden wilde bouwen, begon in Emlichheim de procedure voor een soortgelijke installatie op Duits grondgebied.

In oktober 2003 verleende het districtsbestuur Weser-Ems al een bouwvergunning aan Prokon in Leer. Net als bij de vuilverbrander van Westo zal de Prokon-verbrander energie opwekken uit verbrande biomassa. Er zal 130.000 ton biomassa (klasse 1V-hout, waaronder ook bielzen zouden kunnen vallen) worden verbrand, waarbij 160.000 kilowattuur stroom wordt geproduceerd. Hiermee zouden 50.000 huishoudens van warmte kunnen worden voorzien. Eind dit jaar zou Prokon de installatie in gebruik kunnen nemen.

Geruisloos

Roelof Heida van de Stichting Milieu Rondomme is op speurtocht gegaan naar de vergunningen die het bedrijf inmiddels geruisloos heeft binnengehaald. "Al het afvalhout dat daar straks binnengebracht wordt, komt uit en via Nederland en dus via Schoonebeek binnen. De mensen die in het Stroomdal een huisje hebben laten bouwen, zijn zich waarschijnlijk nooit bewust geweest van wat er in hun achtertuin in Duitsland wordt gebouwd. Niemand heeft ooit de mogelijkheid gekregen om tegen de plannen te protesteren, omdat het een puur Duitse aangelegenheid is. Wij willen de omwonenden nu goed voorlichten over wat er precies in de verbrander wordt gestort en wat er als vuile rook uit de pijpen komt", zegt Heida. "Wij willen precies onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ons tegen de bouw te verzetten."

Daarom hebben de milieuorganisaties deskundigen en ook Duitse en Nederlandse politici uitgenodigd op een voorlichtingsavond. "Wij willen weten wat de gevolgen voor Schoonebeek en omgeving zijn als de vuilverbrander eenmaal draait."
 

UP

17.09.2004

Bezwaarmakers vuiloven: Charmeoffensief werkt niet

coevorden - Stichting BAC (Burgerbelang Afvalinstallatie Coevorden) wordt niet warm of koud van het charmeoffensief van Westo, de initiatiefnemer van de omstreden vuilverbrander op het Europark. In een open brief aan directeur Henk Jacobs schrijft het bestuur dat het tegen het plan blijft, hoewel Westo beweert dat het hier 'de beste installatie' betreft.

De open brief is een reactie op een schrijven van Jacobs, vorige week. Hierin garandeerde hij de Coevorder en Emlichheimer burgers dat zij met een gerust hart onder de rook van de vuilverbrander kunnen leven en werken.

BAC betwijfelt dat. Volgens de protestgroep kan het allemaal nog wel wat schoner. De stichting zegt via informele kanalen een lijst in handen te hebben gekregen, waaruit blijkt dat de uitstoot van de installatie nog altijd ver boven de aanbevelingen ligt die het Ecologisch Instituut in het Duitse Darmstadt heeft opgesteld. Dit instituut heeft de gemeente Emlichheim en Westo geadviseerd de eerdere plannen voor de vuilverbrander te verbeteren.

BAC wijst in de brief eens te meer op het zogenoemde Masterplan van het Europark, waaruit zij opmaakt dat vuilverbranders niet op het grensoverschrijdende bedrijventerrein kunnen worden gevestigd.
 

UP

25.06.2004

Groen licht voor Duitse vuilverbrandingsoven
Jannes Bijlsma

emlichheim/schoonebeek -
De Bezirksregierung in Oldenburg heeft deze week een bouwvergunning verleend aan Prokon Nord Energiesysteme GmbH in Emlichheim voor het bouwen van een vuilverbrander. De installatie verrijst enkele kilometers van de grens bij Schoonebeek.

Waar de vergunningverlening voor de installatie van Prokon vrijwel geruisloos verliep, was dat met Westo's vuilverbrander, die op het grensoverschrijdende Europark gepland is, beduidend anders. Demonstraties, een referendum, informatieavonden; niets was te dol om de komst van die installatie te verhinderen.

Saillant detail is dat er in Prokon's centrale spoorbielzen, hout uit de bouwwereld en ander oud hout mag worden verbrand. Westo wilde dit ook in zijn verbrander. De publieke opinie floot het bedrijf vooralsnog terug. Deskundigen vonden de bouw onverantwoord; er moesten technologische aanpassingen komen. De directeur van Westo, Henk Jacobs, kwam terug op zijn plannen voor het verbranden van de giftige spoorbielzen. In een open brief aan de Coevorder bevolking schreef hij: "Als het verbranden van bielzen voor u een onoverkomelijk obstakel is, dan moeten we dat achterwege laten."

50.000 huishoudens

De centrale van Prokon zal 130.000 ton biomassa per jaar verbranden, waarbij 160.000 kilowattuur stroom wordt geproduceerd. Hiermee kunnen 50.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. Eind 2005 wordt de centrale in gebruik genomen. Volgens schattingen van het bedrijf kost de verbrander zo'n 45 miljoen euro.
 

UP

22.06.2004

Bezwaarmakers vuiloven: Charmeoffensief werkt niet

coevorden - Stichting BAC (Burgerbelang Afvalinstallatie Coevorden) wordt niet warm of koud van het charmeoffensief van Westo, de initiatiefnemer van de omstreden vuilverbrander op het Europark. In een open brief aan directeur Henk Jacobs schrijft het bestuur dat het tegen het plan blijft, hoewel Westo beweert dat het hier 'de beste installatie' betreft.

De open brief is een reactie op een schrijven van Jacobs, vorige week. Hierin garandeerde hij de Coevorder en Emlichheimer burgers dat zij met een gerust hart onder de rook van de vuilverbrander kunnen leven en werken.

BAC betwijfelt dat. Volgens de protestgroep kan het allemaal nog wel wat schoner. De stichting zegt via informele kanalen een lijst in handen te hebben gekregen, waaruit blijkt dat de uitstoot van de installatie nog altijd ver boven de aanbevelingen ligt die het Ecologisch Instituut in het Duitse Darmstadt heeft opgesteld. Dit instituut heeft de gemeente Emlichheim en Westo geadviseerd de eerdere plannen voor de vuilverbrander te verbeteren.

BAC wijst in de brief eens te meer op het zogenoemde Masterplan van het Europark, waaruit zij opmaakt dat vuilverbranders niet op het grensoverschrijdende bedrijventerrein kunnen worden gevestigd.
 

UP

04.06.2004

Komst van vuiloven jaar vertraagd
Jannes Bijlsma

laar - De Duitse kant van het grensoverschrijdende Europark bij Coevorden is vanaf deze week een jaar lang vuilverbrandervrij. De gemeenteraad van Laar heeft het laatste bestemmingsplan dat nog gewijzigd diende te worden ook inderdaad veranderd. De raad staat hiermee geen vuilverbrander toe op het Duitse deel van het bedrijventerrein.

Alles wat lijkt op vuilverbranders, biomassa- of energiecentrales zijn ongewild op die locatie. Om het Europark mogelijk te maken nam de gemeenteraad een paar jaar geleden een nieuw bestemmingsplan aan, maar dat is nooit officieel gepubliceerd en daarmee niet onherroepelijk. Daar maakte de raad woensdag gebruik van.

Twee weken geleden nam de raad van Laar - een deelgemeente van de overkoepelende gemeente Emlichheim - al een voorschot op dit besluit. Het nam toen de beslissing het grootste stuk grond dat Westo aan Duitse kant in gedachten had voor de verbrander hiertegen te 'beschermen'. De wijziging van deze week betrof het stuk grond dat Westo reeds in bezit heeft.

Het is overigens niet zo dat de komst van de EVI (Europark Vuilverbrandingsinstallatie) nu definitief van de baan is. Het is mogelijk dat de raad van Laar wordt teruggefloten door een hogere Duitse autoriteit. Laar moet dan met argumenten komen om de verbrander, waar de gemeente in eerste instantie een fel voorstander van was, te verwerpen.

Woordvoerster Myriam Workel van betonbedrijf Westo - één van de initiatiefnemers voor de installatie - blijft het vreemd vinden dat dit zomaar kan. ''Volgens de Duitse wetgeving kan een bevoegd gezag - in dit geval de Bezirksregierung in Oldenburg (een soort provinciebestuur, red.) - alleen een vergunningaanvraag in behandeling nemen als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Men zegt nu dat de bestemmingsplannen in Laar nog teruggedraaid kunnen worden. Volgens ons is dat niet zo. Uit het feit dat men in Oldenburg onze aanvraag in behandeling heeft genomen, maken wij op dat het Laarse bestemmingsplan definitief was. Ze kunnen het dan ook niet zomaar veranderen.''

Mocht de bouw van de EVI toch met een jaar worden vertraagd, dan blijft het voor Westo nog altijd interessant om door te gaan met het project, volgens Workel. ''Zoals bekend ligt er een aantal toezeggingen van toeleveranciers. Dat verandert niet.''
 

UP

26.05.2004

Westo-directeur: Vuilverbrander gaat toch door

Jan Westera
 

coevorden - Directeur Henk Jacobs van het bedrijf Westo peinst er niet over om zijn plannen voor een vuilverbrander op het Duits/Nederlandse Europark bij Coevorden af te blazen. Ook niet na het besluit maandagavond van de Duitse grensgemeenteraad van Laar. Die raad heeft het bestemmingsplan zodanig veranderd, dat een verbrander niet meer mogelijk zou zijn.

"Onze juristen hebben meteen contact gezocht met de Bezirksregierung (een soort provinciebestuur in Oldenburg, red.)", vertelt Jacobs. "Ze hebben te horen gekregen dat de stap die Laar nu zet geen zin heeft. In Oldenburg kunnen ze dit zo weer terugdraaien." De gemeenten Emlichheim en Laar handelen op advies van de ingehuurde advocaat De Wit uit Berlijn. Jacobs: "Die man heeft in de kerk geroepen dat als je zus en zo doet, je onze plannen kunt blokkeren. Maar volgens onze informatie is die De Wit een strafrechtadvocaat die van bestuursrecht geen verstand heeft."

'Schandalig'

Jacobs noemt de handelwijze van betrokken overheden 'schandalig'. "Ruim vier jaar praten we met ze over onze plannen. Via Europark GmbH (de Duitse bv die het industrieterrein ontwikkelt voor Emlichheim en Coevorden, red.) adviseerden de gemeenten ons zelfs hoe we die vuilverbrander moesten aanpakken. Het bestemmingsplan is aangepast en staat onze plannen toe. We hebben inmiddels 25 miljoen euro geďnvesteerd in de voorbereiding. We moeten wel door, wij hebben al contracten gesloten met allerlei partijen."

Jacobs vervolgt: "Wie is er nu onbetrouwbaar? De overheid toch? Je kunt toch niet tijdens dit proces zomaar opeens de bestemming van de grond veranderen? Te gek om over te praten. Politici en bestuurders, praat me er niet van. Eerst juichen ze ons toe, want we zorgen voor veel nieuw werk. En als de publieke opinie zich tegen hen keert, willen ze ons niet meer. Ik heb meer vertrouwen in de rechtspraak. Want Westo heeft voldoende zekerheden om door te gaan."

Westo bereidt volgens Jacobs wel al vast stappen voor richting gemeenten. Hij zal ze laten weten dat de procedures doorgaan en uitleggen welke schade de gemeenten momenteel veroorzaken. "En niet alleen schade voor mij, ook voor het Europark. Want dit is dodelijk voor dit bedrijventerrein."

'Grond genoeg voor verbrander'

Henk Jacobs kijkt vreemd op als hij hoort dat Europark hem geen grond meer wil verkopen voor de verbrander. Op zich is dat volgens hem ook niet nodig. "Bij mijn bedrijf BBE ligt nog 7,5 hectare. Daar kan ik de installaties ook tegen de bestaande bedrijfshallen aanbouwen. Daarom zijn de hallen er ook op een bepaalde manier neergezet. Maar er zat een heel concept rondom de verbrander met allemaal bedrijven die de warmte van de verbrander benutten. Daarvoor is 32 hectare nodig. Voor dit idee, dat veel werkgelegenheid oplevert, zou het besluit van het Europark om geen grond meer te verkopen dodelijk zijn."

Coevorden wacht af

"We nemen de berichtgeving voor kennisgeving aan en wachten af." Loco-burgemeester Tanja Klip-Martin (VVD) laat weten dat de houding van de gemeente Coevorden niet verandert nu Laar het Duitse bestemmingsplan voor het Europark zodanig wijzigt, dat de komst van de omstreden vuilverbrander hoogst onzeker is geworden. "Er ligt nog altijd geen bouwaanvraag bij ons."

Vorige week meldde Westo dat het keiharde toezeggingen van Europark GmbH heeft (de instantie die de grondverkoop voor het bedrijventerrein regelt) om ook van Nederlandse grond gebruik te maken voor de vuilverbrander. Wethouder Henk Bouwers (CDA), die namens de gemeente zitting heeft in de Aufsichtsrat van het GmbH, spreekt stellig tegen dat er afspraken zijn gemaakt met Westo waar het bedrijf zich op zou kunnen beroepen. "Het is nooit bij ons aan de orde geweest."

UP

24.05.2004

Gemeenteraad Laar blokkeert vuilverbrander

Jan Westera

laar/coevorden -
De komst van de omstreden vuilverbrander bij Coevorden is zeker met vier jaar vertraagd. Dat komt door een planologisch besluit maandagavond van de kleine deelgemeente Laar, vlak over de grens.

Laar maakt deeluit van het grotere Emlichheim, waar vorige week in een referendum 92 procent van de kiezers nein zei tegen de vuilverbrander. Net als in Coevorden vrezen velen de vermeend schadelijke uitstoot.

De raad van Laar bleek maandagavond - gevolgd door zo'n 400 luid applaudisserende burgers - unaniem voor een soort wijziging van een nog niet onherroepelijk bestemmingsplan aan de Duitse zijde van het deels Coevorder industrieterrein Europark. Laar wil nu op dat deel waar het Coevorder bedrijf Westo de verbrander wil bouwen 'geen verbrandingsinsallatie' meer toestaan.

Schadeclaims

Laar deed dit op advies van een Duitse topjurist, mr. De Wit, die ooit de bouw van een kerncentrale voorkwam. Volgende week wil Laar ook een ander bestemmingsplan aanpassen. Alleen hier loopt Laar mogelijk risico's van schadeclaims door Westo.

Een teleurgestelde Europark-directeur en topambtenaar in Emlichheim Johann Beerlink verwacht dat de kwestie - gezien de enorme investeringen die Westo reeds heeft gedaan - uiteindelijk door het Duitse hooggerechtshof in Karlsruhe wordt beslecht. Beerlink: "Dan zijn we vier tot zeven jaar verder."

Beerlink meldde maandag dat Europark vanwege de uitslag van het referendum ook geen gronden zal verkopen aan Westo.

UP

18.05.2004

'Westo krijgt grond voor verbrander'

Jannes Bijlsma
coevorden/emlichheim -
Betonfabriek Westo legt de uitslag van het referendum in Emlichheim naast zich neer. De initiatiefnemer van de omstreden vuilverbrander op het Europark bij Coevorden gaat door met de procedures die moeten leiden tot de bouw.

Dat heeft Westo maandagmiddag in een persverklaring bekend gemaakt. Aan de Duitse zijde van de grens bezit het bedrijf al grond voor de installatie. Voor grond aan de Nederlandse kant beschikt Westo - naar eigen zeggen - over 'keiharde toezeggingen'.

Plannen

Afgelopen zondag stemde 92 procent van de Emlichheimer bevolking tijdens het referendum tegen de komst van de installatie. Het bedrijf heeft nooit twijfel laten bestaan over zijn bedoelingen. "Europark GmbH (de instantie die de grondverkoop op het Europark regelt, en waar de gemeenten Coevorden en Emlichheim in participeren, red.) heeft met volledige kennis van de plannen van Westo meegewerkt aan de ontwikkeling van deze plannen en contracten gesloten." Volgens woordvoerster Myriam Workel heeft het bedrijf 'keiharde toezeggingen' van Europark GmbH om de benodigde grond in bezit te krijgen. "Wat voor toezeggingen dat zijn, kan ik niet zeggen." Ze wil ook niet kwijt of het mondelinge of schriftelijke afspraken zijn.

Westo wijst tevens op het feit dat de bestemmingsplannen in Duitsland en Nederland voor het grensoverschrijdende terrein, die vijf jaar geleden zijn opgesteld, ook via democratische weg tot stand zijn gekomen. Hierin staan de beide gemeenten de komst van een afvalverwerkings- en energieopwekkingsbedrijf toe. Westo ontleent hieraan dan ook het recht om door te gaan met de procedures. Die zijn vorige maand op verzoek van de gemeente Coevorden stilgelegd, om de Nederlandse en Duitse procedures gelijk te laten lopen. Het bedrijf maakt nogmaals duidelijk dat de uitstoot van de installatie aan alle wettelijke eisen voldoet. "Westo hoeft zich niet te schamen voor een dergelijke installatie. We hebben er dan ook het volste vertrouwen in met Europark GmbH tot een oplossing te komen", aldus de persverklaring.

Wie beslist over de grondverkoop?

Europark GmbH gaat over de grondverkoop voor het bedrijventerrein. Hoewel die formeel een zaak van het college van burgemeester en wethouders is (dat heeft ook zitting in Europark GmbH), heeft het in samenspraak met de gemeenteraad een aantal maanden geleden besloten dat het college geen besluiten over verkoop kan nemen zonder hierin de raad te betrekken.

Is komst verbrander toch nog mogelijk?

Inwoners van Emlichheim én de gemeenteraad van Coevorden zijn in meerderheid tegen de geplande vuilverbrander. Initiatiefnemer Westo gaat echter rustig door met de voorbereidingen voor de bouw. In Emlichheim mogen ze nu dan tegen zijn, die gemeente bepaalt niet alleen wat er gebeurt. Zo beweert Westo.

Feitelijk is dat ook zo. De Bezirksregierung in Oldenburg - een soort provinciebestuur - deelt over de grens de lakens uit. Die beslist over de vergunning die is aangevraagd voor de verbrander. En zoals burgemeester Bert Bouwmeester het maandag in Dagblad van het Noorden al zei: "Het is wel eens eerder in Duitsland gebeurd dat ondanks een nee van de gemeente, een hogere bestuursinstantie uiteindelijk toch ja zegt."

Bovendien, de bestemmingsplannen voor het Europark staan de vestiging van een dergelijke installatie ook toe.

De gemeente Emlichheim en Westo hebben de afgelopen weken uitputtende onderhandelingen gevoerd over noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen aan de verbrander die de gevreesde schadelijke uitstoot moeten verminderen.

Ondanks hun eerdere felle kritiek zijn de Duitse toxicoloog Kruse en milieudeskundige Dehoust nu tevreden over die nachbesserungen. Als er op milieugronden geen argumenten tegen de verbrander bestaan en Westo houdt zich aan alle wettelijke eisen, dan is er alsnog een kans dat de installatie er komt.

In Emlichheim en Coevorden kunnen ze roepen wat ze willen, het zal niet baten. Dan telt vooral wie de langste adem heeft.

CDU verdeeld

Heinz Küter-Luks, leider van de CDU-fractie (de grootste) in de raad van Emlichheim, twijfelt aan de referendumuitkomst. Dat meldt de Duitse krant Grafschafter Nachrichten. De uitslag is volgens hem een momentopname en komt de economische ontwikkelingen van het Europark niet ten goede. De CDU wil eerst weten hoe het zit met mogelijke schadeclaims van Westo voor ze een standpunt inneemt over de gevolgen van de stembusuitslag. "Als het om miljoenenbedragen gaat, is het de vraag of we ons dat kunnen permitteren." De CDU-afdelingsvoorzitter, Fritz Berends, vindt evenwel dat de uitslag gerespecteerd moet worden. De CDU zou zich volgens hem politiek gezien niet meer voor de komst van de verbrander mogen inzetten.

UP

17.05.2004

Referendum: 92 procent zegt nee tegen verbrander

Jannes Bijlsma
emlichheim -
De bevolking van het Duitse Emlichheim heeft zondag in een referendum massaal (92 procent) tegen de komst van de omstreden vuilverbrander op het Europark gestemd. De kans dat de verbrander er nog komt, is daardoor zo goed als verkeken.

Juichende Nederlandse en Duitse tegenstanders voor het gemeentehuis in Emlichheim als daar de 'Oost?Europese' uitslag van het uilverbranderreferendum bekend wordt gemaakt (c) Foto: Jan Anninga

Eerder keerde de Coevorder raad zich al tegen de verbrander. Het opkomstpercentage bij het referendum was met bijna zeventig procent verrassend hoog en beter nog dan tijdens een gemeenteraadsverkiezing.

Burgemeester Hildebrand Stegemann van Emlichheim -zelf vurig voorstander- restte niets anders dan de protestgroepen te feliciteren. Stegemann (CDU) maakte de uitslag in aanwezigheid van honderden belangstellenden bekend op een plein achter het gemeentehuis.

De exacte gevolgen van deze uitslag zijn nog niet bekend. Stegemann meldde dat de uitslag 'politieke consequenties' krijgt. Welke dat zijn, wilde hij nog niet kwijt.

Een woordvoerder van de tegenstanders eiste zondagavond publiekelijk van hem dat hij een eind maakt aan alle onderhandelingen met Westo Prefab Beton, de initiatiefnemer voor de vuilverbrander. Bovendien wilde hij een officiële verklaring van de Emlichheimer gemeenteraad, dat zij er alles aan zou doen om de bouw van de vuilverbranders op het Europark en verderop bij Schoonebeek, te verhinderen.

UP

03.05.2004

Westo én gemeente schuldig aan nee tegen vuiloven

Hans-Robert Scheperkeuter
coevorden -
Het verzet tegen de plannen voor een vuilverbrandingsinstallatie op het bedrijventerrein Europark bij Coevorden is te wijten aan initiatiefnemer Westo én aan de gemeente Coevorden. Beide hebben de communicatie over de ontwikkelingen onderschat. Gevolg daarvan is dat burgers nu waarschijnlijk ook de eigen gemeente wantrouwen.

Dit stellen de communicatiewetenschappers dr. Mirjam Galetzka en dr. Jan Gutteling. in een interview met deze krant. Beide zijn werkzaam aan de Universiteit Twente in Enschede.

Volgens de deskundigen hadden burgers vanaf het begin geďnformeerd moeten worden over de voor- en nadelen van de verbrander. Ook had Westo inwoners meer moeten betrekken bij de voorbereidingen. De weerstand bij de bevolking was dan kleiner geweest.

Galetzka denkt dat Westo te weinig informatie heeft verstrekt.

''Westo had door open en eerlijke informatie een vertrouwensrelatie moeten opbouwen met de burgers. Deze relatie is nu al erg beschadigd.''

Gemeente

Volgens Gutteling had de gemeente eerder moeten inzien dat Westo tekort zou schieten bij de voorlichting. ''De gemeente heeft immers ook belang bij nieuwe industrie op het Europark en weet waarschijnlijk het best hoe met eigen burgers gecommuniceerd moet worden.''

Een goede vertrouwensrelatie tussen de inwoners en Westo is volgens de wetenschappers van groot belang. Eerlijke en tijdige voorlichting is hierbij onmisbaar. ''Iedere burger heeft een mening over de vuilverbrander, maar men weet vaak niet hoe de vork in de steel zit. Daarom is het belangrijk om inwoners vanaf het begin volledig te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling en bouw van zo'n grote onderneming'', zegt Galetzka.

Niet alleen het vertrouwen van de burgers in Westo heeft door de slechte voorlichting een deuk opgelopen. Volgens Gutteling wantrouwen inwoners van Coevorden en omstreken waarschijnlijk nu ook de gemeente zelf. ''De gemeente moet het vertrouwen terug zien te winnen. Ze moet daarom onderzoeken hoeveel schade er in de vertrouwensrelaties is aangericht. Ik heb in ieder geval ernstige bedenkingen of Coevorden en Westo het verloren vertrouwen terug kunnen winnen.''
 

UP

24.03.2004

Burgemeester ontkent relatie met Westo

Jannes Bijlsma

Zo'n honderd mensen wachtten gistermiddag bij het gemeentehuis van Emlichheim op het verlossende woord van burgemeester Hildebrand Stegemann over het referendum dat in Duitsland zal worden gehouden. (c) Foto: DvhN/Wladimir van der Burgh

emlichheim/coevorden - Burgemeester Hildebrand Stegemann van Emlichheim ontkent dat hij en Westo-directeur Henk Jacobs jachtvrienden zijn. Het Burgerinitiatief Vuilverbrander Europark (BVE) beschuldigde Stegemann deze week in een persverklaring van belangenverstrengeling.

Jacobs en Stegemann onderhandelen over hoe schoon de vuilverbrander moet worden. De eigenaar van het bedrijf dat de vuilverbrander op het Europark wil bouwen en Stegemann zouden in het verleden geregeld met elkaar zijn gaan jagen.

Het BVE baseert die veronderstelling op een artikel van afgelopen zaterdag in de Volkskrant. Hierin werd terloops - gestoeld op kroegpraat - melding gemaakt van jachtpartijen. Het BVE concludeerde vervolgens in een persbericht dat hier sprake is van belangenverstrengeling.

''Hoe moeten wij ons dit voorstellen? Op zaterdag samen jagen, een hapje en drankje? En vervolgens op maandag met elkaar onderhandelen over de vuilverbrander? (?) In Nederland heet zoiets belangenverstrengeling.''

Stegemann ontkent stellig. ''Afgelopen oktober heeft de heer Jacobs mij uitgenodigd voor een jachtfeestje. Dit was geheel vrijblijvend. Het wil zeker niet zeggen dat wij vrienden zijn. Daarna hebben we elkaar niet bij privé-gelegenheden ontmoet.''

In hetzelfde artikel in de Volkskrant suggereert een tegenstander van de vuilverbrander dat Stegemann's broer voor het vuil voor de verbrander gaat zorgen. Ook in die passage las de BVE belangenverstrengeling. En ook deze geruchten ontzenuwt Stegemann: ''Het klopt dat mijn broer Hindrik in de vuilwereld zit, maar hij heeft part noch deel aan de plannen van Westo. De beschuldigingen van het BVE zijn onzin.''

 

UP

20.03.2004 a

Commissaris Europark weg
Jan Westera

coevorden -
Op last van de provincie Drenthe is Cees van Oostenrijk opgestapt uit de raad van commissarissen (RvC) van het grensoverschrijdende bedrijventerrein Europark bij Coevorden. Van Oostenrijk, oud directeur van de Forbo/Novilon fabriek in Coevorden, zat er namens Drenthe in.

De provincie ontdekte dat Van Oostenrijk ook adviseur is van het bedrijf Westo. Die onderneming wil op het Europark een grote vuilverbrander bouwen. Tegen dat plan bestaat massaal verzet. De provincie is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Europark, maar is tegen deze vuilverbrander. "Deze maatregel was nodig om mogelijke belangenverstrengeling tegen te gaan", aldus woordvoerster Margreet Bennink van de provincie.

De provincie is volgens woordvoerster Margreet Bennink vorige maand getipt door iemand die meldde dat Europark-commissaris Van Oostenrijk ook adviseur was bij Westo.

Gedeputeerde Johan Dijks heeft daarop meteen een gesprek gehad met Van Oostenrijk. "Dijks vond dat niet kunnen. Westo wil een vuilverbrander bouwen op het Europark. De provincie wilde juist een onafhankelijke commissaris", aldus Bennink. Ze zegt dat de provincie het wel wat vreemd vond dat ze van een derde partij moest horen, dat Van Oostenrijk banden had met Westo. "Ja, gek inderdaad dat je zoiets zelf niet meldt."

Lobby
Na zijn min of meer gedwongen vertrek als directeur van vinylvloerenproducent Forbo/Novilon, lobbyde Van Oostenrijk bij de gemeente Coevorden om als commissaris voor het Europark te worden benoemd. Naar verluidt had hij zijn contract al klaar liggen, toen hij hierover met toenmalig wethouder Henk Arends (PvdA) onderhandelde. Coevorden - met gemeentesecretaris Jelle Dijkstra als Europarkdirecteur - weigerde hem echter als 'gemeentelijk' commissaris. Vervolgens benoemde de provincie Van Oostenrijk wél als haar onafhankelijk Europark-vertegenwoordiger in de raad van commissarissen.

Bennink: "Van Oostenrijk is destijds gekozen, omdat hij enorm goed kan netwerken en goed is ingevoerd." Volgens haar had Van Oostenrijk nog geen geld gebeurd voor zijn commissariaat.

'Kennelijk te gevoelig thema'
"Ik heb op verzoek van Westo-directeur Henk Jacobs twee informatieavonden geleid over de vuilverbrander. Daarna ben ik pas adviseur geworden. Ik heb volgens mij zelf gedeputeerde Dijks gebeld met de vraag wat nu verstandig was. Of me terugtrekken als commissaris of als adviseur van Westo. Het werd het eerste, omdat er toch altijd iets blijft hangen bij de buitenwacht. Kennelijk is die vuilverbrander een te gevoelig thema. Zelfs voor een nog steeds onbezoldigde functie. En dan wordt verteld dat iemand de provincie heeft ingelicht. Tja? Ik kan me voorstellen dat er krachten meespelen die er belang bij hebben, dat in deze kwestie de geest uit de fles komt. Toch is het raar: Eerst wil de provincie mij om voor wat leven in de brouwerij te zorgen en nu dit."

Hoe zit dat Europark in elkaar?
Europark GmbH (zeg maar een Duitse bv) is een aparte onderneming, waarin de gemeenten Emlichheim en Coevorden samenwerken. Europark moet bedrijven binnenhalen en grond aan- en verkopen ten behoeve van het enorme - en bijna nog lege - industrieterrein. De GmbH heeft een tweekoppige directie, een Nederlander en een Duitser. Tot voor kort was gemeentesecretaris Jelle Dijkstra er directeur namens Coevorden.

Verder zijn er vijf aandeelhouders: de gemeenten Coevorden en Emlichheim, het Duitse landsdeel Grafschaft Bentheim, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en de Nileg (de Duitse NOM). Boven directie en aandeelhouders staat de raad van commissarissen, waarin Nileg, Emlichheim, Coevorden, het Duitse landsdeel Niedersachsen, de NOM en de provincie Drenthe zitten.
 

UP

20.03.2004

UP

17.03.2004

Een raar luchtje

Afval is handel. Daar is op zichzelf niks ergs aan. Zolang het afval maar zo goedkoop en zo schoon mogelijk wordt verbrand of gestort, mogen daar best mensen en bedrijven geld aan verdienen. Het wordt anders als het streven naar winst de andere belangen overvleugelt. Dan deugt er iets niet.

Zo zit er een raar luchtje aan de vuilverbrander die bij Coevorden is gepland. Deze oven verrijst precies op de grens van Nederland en Duitsland. Een mooi staaltje van Europese samenwerking, zo lijkt het. De duivel schuilt echter in de details. De bouwvergunning is namelijk door Duitsland afgegeven. De oven moet dus voldoen aan de Duitse milieu-eisen. En die zijn veel minder streng dan de Nederlandse.

Dat heeft tot gevolg dat het verbranden van afval in Duitsland veel goedkoper is. Het verschil is zo groot dat nu al vanuit Nederland afval naar Duitsland wordt geëxporteerd. Ondertussen draaien de peperdure ovens in Wijster niet meer op volle toeren. Hier heeft de zucht naar gewin het dus gewonnen van het behoud van een schoon milieu.

Terecht zijn duizenden mensen in het geweer gekomen tegen de bouw van de afvalverbrander bij Coevorden. Hadden de Nederlandse milieunormen gegolden, dan was de kans op uitstoot van gevaarlijke stoffen immers veel kleiner geweest.

Het is ronduit raar dat dit überhaupt nog mogelijk is. In het Verenigde Europa, dat binnen afzienbare tijd zelfs over een eigen grondwet beschikt, gelden nog heel verschillende milieuwetten. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt - niet met het oog op het algemeen belang, maar uit winstbejag.

Maar er zijn toch ook Europese eisen voor de uitstoot van afvalverbranders? Jazeker, die zijn er. De Nederlandse normen zijn echter veel strenger. Zolang de nieuwe oven dus aan de Europese regels voldoet, kan er naar hartelust in gestookt worden.

Ziedaar een voorbeeld dat Europa ons niet alleen zegeningen brengt. In dit geval betekent Europa een regelrechte achteruitgang.
 

UP

15.03.2004

Ballonnenprotest tegen vuilverbrander
 

coevorden - Ruim vijfhonderd bewoners van de grensstreek bij Coevorden hebben zaterdag hun bezorgdheid over de komst van een grote vuilverbrander getoond. Dat deden ze door op de Nederlands/Duitse grens duizenden zwarte ballonnen op te laten, die de gevreesde uitstoot van de verbrander verbeeldden.

De installatie is gepland op het Europark, dat deels van Coevorden en van de gemeente Emlichheim is. Afvalverwerker Sita, bouwgigant Koninklijke Volker Wessels en het Coevorder prefab betonbouw bedrijf Westo willen de vuilverbrander bouwen. De installatie moet ook groene stroom produceren.
 

UP

12.03.2004

Ruim 6000 bezwaren tegen afvalverbrander

oldenburg/coevorden -
Bij de Bezirksregierung Weser-Ems in Oldenburg zijn ruim 6000 bezwaren ingediend tegen een vergunning voor een afvalverbrander op het Nederlands-Duitse Europark bij Coevorden.

Dat heeft woordvoerster H. Heyken van de Duitse regionale overheid donderdag gezegd. Heyken noemt het aantal bezwaarschriften 'extreem hoog'.

Normaal komen er volgens haar bij nieuwe projecten hooguit tweehonderd bezwaarschriften binnen. De protesten zijn afkomstig van zowel Duitsers als Nederlanders. Ook het gemeentebestuur van Coevorden heeft bezwaar aangetekend.

De komende tijd bekijkt de Bezirksregierung welke bezwaren aan de wettelijke voorwaarden voldoen. De indieners mogen in mei hun standpunt mondeling toelichten.

In juni neemt de Bezirksregierung een beslissing. Het plan voor de omstreden vuilverbrander is afkomstig van bouwbedrijf Volker Wessels Stevin en afvalverwerker Sita. De bedrijven willen investeren in een verbrandingsinstallatie voor onder meer bedrijfsafval. De installatie, die op zowel Duits als Nederlands grondgebied komt te staan, moet in 2005 gereed zijn en levert naar verwachting tweehonderd banen op. De bedrijven investeren ruim 220 miljoen euro in het project.

Protestmarsen
Tegen het plan is aan beide kanten van de grens veel verzet gerezen. In december en januari werden protestmarsen gehouden in het Duitse Emlichheim en in Coevorden, die respectievelijk 1000 en 2500 mensen op de been brachten. Zaterdagmiddag houden vier actiegroepen een ballonnenactie op het Europark.

 

UP

10.03.2004

Coevorden subsidieert groep tegen vuilverbrander

coevorden -
B en W van Coevorden verlenen een subsidie van 5000 euro aan de protestgroepering Burgerinitiatief Afvalverbrander Coevorden (BAC). Het geld is bedoeld voor het inhuren van chemicus en econoom Johan Vollenbroek.

Volgens burgemeester Bouwmeester is de subsidie terecht. "Wij hebben dit bescheiden bedrag ter beschikking gesteld om de deskundigheid over de verbrandingsinstallatie in onze gemeente te bevorderen."

De Stichting BAC verzocht de gemeente de subsidie te verstrekken, om zo informatie te kunnen inwinnen over de verbrander. BAC huurde Vollenbroek in en ongeveer een maand later nam de gemeente Coevorden ingenieur Van Lieshout in de arm, de voormalig directeur van de VAM in Wijster. Bouwmeester: "Misschien hadden wij Van Lieshout een maandje eerder in moeten schakelen, dan was deze subsidie niet nodig geweest. Het betekent dus niet dat andere protestgroepen om subsidie hoeven vragen. Het gaat hier om een eenmalige subsidie." B en W hebben Westo gevraagd om de vergunning die in Duitsland is aangevraagd voor de verbrander in te trekken. De vergunning was volgens Coevorden 'broddelwerk'.
 

UP

06.03.2004

'Plannen vuilverbrander deugen niet'

coevorden -
Milieuchemicus Kees Olie (65), ziet in één oogopslag dat de plannen voor de vuilverbrander op het Nederlands-Duitse Europark in Coevorden niet deugen. De verwachte uitstoot van dioxine zit weliswaar precies aan de toegestane Europese norm. "Maar", zegt hij, "daar ga je heel gemakkelijk over heen. Wie controleert dat dagelijks?"

Aan de kosten van de vuilverbrander ziet Olie ook onmiddellijk dat het een vuilverbrander betreft met technische voorzieningen uit het jaar nul. "De regering heeft onlangs alle ondeugdelijke afvalverbranders laten sluiten of opgedragen technisch te verbeteren. Deze vuilverbrander kost zo'n 126 miljoen euro? De nieuwe oven in Amsterdam kost 500 miljoen euro. Dan kun je toch nagaan dat met welke technische voorzieningen je te maken hebt."
 

UP

04.03.2004

SPD-raadslid boos weg om vuilverbrander

emlichheim -
SPD'er Reinhard Wenske is uit onvrede over de gang van zaken over de Coevorder vuilverbrander uit de gemeenteraad van Emlichheim gestapt. Dat meldt de Duitse krant Graftschafter Nachtrichten.

Wenske is daarmee de eerste bestuurder die politieke consequenties verbindt aan het gedoe rondom de verbrander, die het Coevorder bedrijf Westo samen met afvalgigant Sita wil bouwen op het Nederlands/Duitse Europark.

Het stoort de SPD'er dat de politiek in Emlichheim blijft vasthouden aan de plannen op het Europark, in plaats van na te denken hoe er afstand van te nemen. Dit laatste tegen de achtergrond van onrust en verzet onder de bevolking. De raad van Coevorden heeft zich inmiddels wel tegen de komst van de verbrander gekeerd.

Effecten
Wenske vindt dat de bevolking in de grensstreek niet op tijd door zijn gemeente is geďnformeerd over de effecten die de vuilverbrander heeft. Die bleken hem pas begin februari. Toen wezen ingehuurde adviseurs op de (gezondheids)risico's en op het feit dat de installatie niet op basis van de modernste technieken wordt gebouwd.

Volksvertegenwoordiger Wenske stapt uit de raad, hij blijft wel lid van de SPD, zeg maar de PvdA van Duitsland. De SPD vormt in de raad van Emlichheim een minderheid. De christen-democraten zijn er het talrijkst vertegenwoordigd.
 

UP

02.03.2004

Directeur Westo bereid tot concessies
Jannes Bijlsma

coevorden -
In een open brief die donderdag in Dagblad van het Noorden als advertentie wordt gepubliceerd, meldt Westo-directeur Henk Jacobs dat hij bereid is het verbranden van spoorbielzen achterwege te laten in de geplande vuilverbrander op het Europark bij Coevorden.

Hij geeft aan dat dit verbranden in eerste instantie wel de bedoeling was, maar dat hij van gedachten is veranderd. Hij schrijft: "Als het verbranden van bielzen voor u een onoverkomelijk obstakel is en blijft, dan moeten we dat achterwege laten."

Emlichheims burgemeester Stegemann verklaarde zaterdag in deze krant dat de Duitse gemeentelijke adviseurs Westo tot die concessie hadden gedwongen. De verbrander komt op Nederlands en Duits grondgebied. De raad van Coevorden is tegen het plan.

Niet in de koude kleren
Jacobs schrijft tevens dat de kritiek van de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden hem niet in de koude kleren is gaan zitten. "Inmiddels zijn er drie jaren van onderzoek en plannen verstreken en zijn er al vele miljoenen euro's geďnvesteerd. U kunt begrijpen dat de onlangs gewijzigde houding van gemeente en provincie bij mij als ondernemer en als mens hard is aangekomen."

Desondanks is hij niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten. Het is Jacobs' bedoeling dat Westo in de toekomst meer en betere informatie over de verbrander gaat verstrekken.

"We blijven niet alleen ver onder de Nederlandse en Duitse normen, maar zelfs onder de in de plannen gepresenteerde maximale waarden." Ook wil hij duidelijk laten zien dat hij bereid is concessies te doen. "Met de gemeente Emlichheim is overeengekomen om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door het gerenommeerde Darmstad-instituut. De resultaten hiervan vormen de basis voor verdere onderhandelingen en eventuele concessies."

Tenslotte wil hij twijfel over zijn goede bedoelingen bij zowel de Coevorder bevolking als de politiek wegnemen. "Ik ben een enthousiast ondernemer, steeds op zoek naar nieuwe kansen en uitdagingen, maar niet ten koste van mens, maatschappij en milieu. Mijn mede-initiatiefnemers en ik geloven nog steeds dat deze installatie maatschappelijk en milieutechnisch verantwoord is, dat het om de schoonst mogelijke installatie gaat, die hoogst betrouwbaar en veilig is."
 

UP

27.02.2004

Emlichheim: Geen bielzen in verbrander
Jan Westera

emlichheim/coevorden - In de omstreden vuilverbrander die betonbouwer Westo op de grens bij het Coevorder Europark wil bouwen, gaan definitief géén spoorbielzen de oven in.
Dat verklaart burgemeester Stegemann van Emlichheim. De toezegging is afgedwongen in de onderhandelingen die de adviseurs van zijn gemeente voerden met Westo-directeur Jacobs.
Over het verbranden van oude bielzen in de installatie, die ook groene stroom moet opwekken, is veel te doen. Toen bekend werd dat Westo's biomassacentrale vooral gestookt zou worden met bielzen, rees er massaal verzet tegen de verbrander. De bevolking vreest de uitstoot van gif uit de pijp van de verbrander, EVI genaamd. In bielzen zitten chemische stoffen als arseen.

Toen Dagblad van het Noorden EVI-projectleider Adema confronteerde met het nieuws dat bielzen dit jaar als gevaarlijk afval worden bestempeld, meldde deze dat Westo dan geen bielzen zou verbanden. Na de publicatie in de krant hierover, trok directeur Jacobs die toezegging weer in.
Stegemann zegt nu dat de adviseurs van de gemeente Emlichheim en Jacobs het alsnog eens zijn geworden over de bielzen. "Bahnschwellen komen er niet in."

Filters
De raad van Coevorden heeft zich tegen de komst van de verbrander gekeerd. In Emlichheim wil de politiek volgens Stegemann vooral milieutechnische verbeteringen. De adviseurs van de gemeente zijn volgens hem ook overeengekomen dat Westo betere filters in de schoorsteen van de verbrander plaatst. "Het bedrijf moet zich aan veel strengere normen houden dan het van plan was." De SPD eist dat de capaciteit van de verbrander met een derde wordt teruggebracht.

Reactie Westo
Terwijl Stegemann meldt dat bielzen taboe zijn, wil woordvoerster Workel van Westo slechts kwijt dat het niet verbranden ervan in de EVI ovens 'een zeer serieuze optie is'. "Als bielzen het grootste obstakel zijn, zien we er van af. Volgens hem heeft staatssecretaris Van Geel van milieu geen problemen met verbranden van bielzen."

Komt er nou wel of geen verbrander?
De raad van Coevorden is tegen de bouw van de verbrander van Westo op het Nederlands/Duitse Europark. Komt die er dan ook niet? Buurgemeente Emlichheim is nog niet zo ver. De Duitsers praten vooral met Westo over milieutechnische verbeteringen (zie hoofdverhaal). Coevorden en Emlichheim zijn beide aandeelhouder van de Europark GmbH. Dat is het bedrijf dat gronden aan- en verkoopt voor het lege industrieterrein, en bedrijven lokt. Afspraak binnen de GmbH is dat als de ene gemeente iets niet wil op het Europark, de andere zich daarbij aansluit. Coevorden rekent op een 'nein' van Emlichheim, maar burgemeester Stegemann hoopt op een 'ja' van de buren.

Een ding is wel zeker: het huidige plan van Westo komt er niet, daar is grensoverschrijdende duidelijkheid over. En dat gaat nog flink in de papieren lopen voor Westo's geldschieters: bouwer Koninklijke Wessel Stevin en de Franse afvalgigant Sita. Coevordens adviseur Van Lieshout -voormalig baas van de afvalverbrander in Wijster - typeert de geplande verbrander als volgt: "Het zou een installatie worden met de eenvoudigste rookgasreiniger van Nederland." Als Westo nog een kans wil maken moet het fiks investeren in schonere filters. Meerkosten? Zeker 25 miljoen euro, schat Van Lieshout. Bovendien verspeelt Westo bijna zeker de Duitse twintig jaar geldende subsidie voor groene stroomproductie, omdat de firma de deadline - 30 juni 2004 - niet haalt. En dat is ook al gauw een tegenvaller van tientallen miljoenen euro's per jaar. Zaken kortom, die het er voor de ondernemer niet florissanter op maken, omdat ze niet bijdragen tot een echt hoger rendement.
 

UP

25.02.2004

Geen protesten tegen onbekende vuilverbrander
Jannes Bijlsma

schoonebeek - Terwijl Coevorden te hoop loopt tegen een grote vuilverbrander, verrijst er onder de rook van Schoonebeek bijna geruisloos een soortgelijke installatie.
Opmerkelijk is dat tegen die vuilverbrander, op het industriegebied in Emlichheim, vrijwel geen protest is aangetekend. Dit terwijl die 'andere' centrale hetzelfde zal verbranden als de EVI (Europark Verbrandings Installatie) en op zo'n vijf kilometer van de grens met Nederland wordt gevestigd.

Jan Nicolai, woordvoerder van het Nederlandse burgerinitiatief, is absoluut niet blij met de komst van de centrale in Emlichheim. "Het grensgebied is zo ongeveer de vuilstortplaats van de regio. Ik heb de Duitse burgerinitiatieven gevraagd wat voor verbrander het is, maar die geven geen concreet antwoord."
Saskia Schuchmann, de Nederlandse woordvoerster van het Duitse burgerinitiatief, heeft wel een verklaring voor het feit dat er niet geprotesteerd is. "In eerste instantie was iedereen enthousiast over een biomassaverbrander. Men dacht direct aan groene stroom. Wat biomassa precies inhield was niet iedereen duidelijk. Het woord klinkt ook zo mooi, hč: biomassa. Pas toen Westo met de plannen kwam, doken wij in de materie en kwamen we erachter wat voor een centrale het precies is. Ze gaan daar waarschijnlijk ook spoorbielzen verbranden. De Duitse politiek heeft die twee vuilverbranders er stilletjes door willen loodsen."

Schuchmann zegt naar de rechter te stappen om de komst van een verbrander bij Schoonebeek tegen te gaan. De directie van de aardappelmeelfabriek is volgens haar evenmin gecharmeerd van de komst van deze buur.

Prokon Nord
In oktober vorig jaar verleende het districtsbestuur Weser-Ems al een bouwvergunning aan Prokon Nord Energiesysteme GmbH, dat gevestigd is in Leer. Net als bij de vuilverbrander op het Europark zal er energie worden opgewekt uit verbrande biomassa; hout uit de bouwwereld en ander oud hout. Er zal 130.000 ton biomassa worden verbrand, waarbij 160.000 kilowattuur stroom wordt geproduceerd. Hiermee kunnen 50.000 huishoudens van warmte worden voorzien. De bouw staat voor dit voorjaar gepland. Eind 2005 neemt Prokon de centrale in gebruik.

 

UP

20.02.2004

Dagblaad van het Noorden, 20.2.2004:

Grote bezwaren Coevorden tegen vuilverbrander

Jannes Bijlsma - Coevorden –

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) in Coevorden is ontevreden over de vergunningaanvraag voor de vuilverbrander op het Duitse deel van het Europark. Dit schrijven B en W in een brief aan het openbaar bestuur van het district Weser-Ems in Oldenburg.
B en W uiten stevige kritiek op de gebrekkige Nederlandse vertaling van de Duitse aanvraag. Bovendien verwijten ze de commissie die de vergunning moet verlenen, dat het gedane onderzoek niet diepgaand genoeg is geweest.

Het college noemt de beschrijving over technische zaken van de vuilverbrander - naast de slechte vertaling - zeer summier. "Hieruit spreekt onvoldoende respect voor belanghebbenden, in het bijzonder de ingezetenen van Emlichheim en Coevorden."

Bovendien vindt het college de informatie over de te verwachten emissie - dat wat een mens inademt - volstrekt onvoldoende om een goed beeld te vormen van de invloed van de installatie op de omgeving. "Juist omdat wij verwachten dat die invloed zeer beperkt kan zijn, hechten wij aan het complete beeld om dit te bevestigen."

Coevorden vraagt de aandacht van de commissie voor de indeling van de afvalstromen in Nederland en Duitsland. Die zijn namelijk verschillend, zo schrijft het college. "Spoorbielzen worden in Duitsland als biomassa betiteld, waar die in Nederland als gevaarlijk afval worden gezien." Het college eist in haar brief dat zij ten allen tijde op de hoogte wordt gesteld over de in- en uitgaande stromen van de installatie. Ook wil het college in de voorschriften bindend opnemen dat niet meer dan dertig procent van de afvalaanvoer met de vrachtwagen wordt vervoerd.

In de brief doet het college een voorstel om duidelijker te zijn over de rookgasreiniging en daarmee dus over de uitstoot. "Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer de emissienormen te halen. Het zou veel onrust wegnemen als zij verplicht wordt aan te tonen waarom het gekozen concept voldoet."

B en W gaan ervan uit dat Westo zich niet alleen netjes aan de normen gaat houden, maar dat ze de uitstoot van giftige stoffen zo laag als technisch mogelijk houdt: het zogeheten 'alara- principe', as low as reasonable achievable.

Volgende week bespreekt de Coevorder gemeenteraad de brief van het college.

 

UP

05.02.2004

Boodschap Westo komt nog niet over in Coevorden

Jannes Bijlsma

coevorden - De onrust onder omwonenden over de vuilverbrander op het Europark is nog lang niet verdwenen. Tijdens de bijeenkomst in hotel Talens in Coevorden tussen initiatiefnemer Westo en toekomstige omwonenden, werd woensdagavond duidelijk dat laatstgenoemde groep de vuilverbrander liever niet ziet komen.

Tijdens de door vaktaal overheerste avond - drie deskundigen deden tot in detail uit de doeken hoe de vuilverbrander er precies uitziet - stak er geregeld geroezemoes de kop op. Het toegestroomde publiek begreep weinig van de teksten. Tijdens het vragenuurtje was een van de bewoners het zat. Zij richtte zich tot Henk Jacobs, directeur van Westo Prefab Beton Systemen. "U roept dat u ondernemer bent, en dat er zoveel werknemers bij komen. Maar wij zitten hier als burger. Het gaat u alleen om geld. U geeft niks om ons."

Jacobs deed echter wel de toezegging dat hij de allerbeste en schoonste verbrandingsoven op het Europark wil bouwen die er bestaat. In reactie op een vraag of hij dat voor de volle honderd procent wilde toezeggen, antwoordde hij: "Vanaf de start van ons project waren wij ervan overtuigd dat onze nieuwe verbrandingsinstallatie het beste, schoonste en veiligste zou gaan worden die er bestaat. We hebben echter kritiek gekregen van diverse deskundigen in Duitsland. We zijn op dit moment met verschillende deskundigen aan het discussiëren over hoe we alles het beste kunnen regelen. Wij willen namelijk geen trammelant, met niemand. Ik denk dat wij hele goede deskundigen in huis hebben. Wij gaan met iedereen in discussie, om tot een zo goed mogelijke verbrander te komen."

De mensen die de meeste kritiek hadden op Westo, waren drie Duitse experts. Zij lieten geen spaan heel van de plannen voor de vuilverbrander. Toxicoloog Kruze was maandagavond tijdens een informatieavond in Emlichheim woedend over het feit dat Westo geen zogenoemde 'nulmeting' laat doen; een onderzoek om te bezien welke schadelijke stoffen er in de lucht zitten, voordat de vuilverbrander er staat. Technisch deskundige Adema, verbonden aan Westo, gaf aan dat tóch te zullen doen.

Over of er nu wel of geen spoorbielzen zullen worden verbrand in de vuilverbrander, daarover kon Jacobs geen uitsluitsel geven. "In Taiwan wordt er veel geld mee verdiend. In Duitsland worden spoorbielzen als bio-materiaal aangeduid. Daarom willen we ze daar ook verbranden. Maar of het ook gebeurt, ik kan het niet zeggen. Het is mogelijk."

'Westo heeft nieuwe en betere experts nodig'

De Coevorder VVD-fractieleider Geert Roeles vindt dat Westo andere deskundigen aan moet nemen. Volgens hem blinken de experts van de initiatiefnemer voor de vuilverbrander op het Europark niet bepaald uit in kennis van zaken.

Maandagavond, tijdens een bijeenkomst in Emlichheim, werden drie Duitse deskundigen opgevoerd die de vloer aanveegden met het milieutechnische aspect van de Europark Verbrandingsinstallatie (EVI). Roeles was zelf bij de avond aanwezig.

Het viel hem op dat de directeur van Westo, Henk Jacobs, continue achter de feiten aanloopt.

"Jacobs moest op opmerkingen van deskundigen steeds reageren dat ze er nog wel eens goed naar gaan kijken. Volgens mij heeft men niet helemaal helder wat de uitstoot nu precies is. Jacobs zal ongetwijfeld een goede betonboer zijn, maar van vuilverbranders en uitstoot weet-ie niks. De toxicoloog Kruse en milieudeskundige Dehoust legden de vinger feilloos op de zere plek."

Roeles vraagt zich hardop af of Westo misschien niet eens wat andere milieudeskundigen naar hun mening moet vragen. "Het heeft een maatschappelijk belang om precies te weten wat de uitstoot is van de vuilverbrander, vooral op langere termijn. Die antwoorden kunnen de mensen die Jacobs nu inhuurt blijkbaar niet geven. Daar moet misschien eens wat aan gebeuren."

Roeles is trouwens niet te spreken over de stellingname van Cisca Stoffels (PAC/ GroenLinks), dinsdag in deze krant.

Zij beweerde dat de andere partijen in de gemeenteraad van Coevorden zich te veel met de uitstoot van de vuilverbrander bezighouden, en niet met de fundamentele vraag 'of we zoiets in Coevorden eigenlijk wel willen'.

Roeles: "Wij zeggen al veel langer dat er zo'n discussie in de raad moet komen. Alle partijen zijn het daar wel over eens. Blijkbaar heeft mevrouw Stoffels niet helemaal goed opgelet."

 

UP

21.01.2004

Burgemeester van Coevorden kraakt Westo

Jannes Bijlsma

coevorden - Burgemeester Bouwmeester van Coevorden laat geen spaan heel van de informatie die Westo Prefab Betonsystemen verstrekt over de vuilverbrander. Zowel de politiek als de burgers worden volgens hem onvoldoende geďnformeerd. 'Labbekakkerig' noemt Bouwmeester het optreden van Westo.

De verschillende berichten die Westo de wereld instuurt over het al dan niet verbranden van spoorbielzen, stuiten de nieuwe burgemeester tegen de borst. "Westo moet helder zijn over wat zij beoogt. Wees duidelijk over de procedures die gevolgd moeten worden. Dat zijn ze nu absoluut niet. We willen ze porren tot transparantie. Je vraagt je af: 'Weten ze wel waar ze mee bezig zijn?'"

Kansen en zorgen

In principe staat het Coevorder gemeentebestuur niet negatief tegenover een vuilverbrander op het Europark, zo liet Bouwmeester tijdens de tweewekelijkse persconferentie weten. Het wil benadrukken dat het bestemmingsplan van het Europark een dergelijke afvalenergiecentrale toestaat. "We zien kansen, maar ook zorgen", aldus de burgemeester. "We merken dat de EVI (Europark Verbrennungs Installation, red.) de gemoederen flink bezighoudt. Zaterdag hebben wij natuurlijk ook wat van de demonstratie meegekregen."

Het college gaat met Westo in gesprek over de manier waarop de verdere communicatie met politiek en burger moet verlopen. De gemeente neemt verder een onafhankelijk adviseur in de arm, vooral om milieutechnische aspecten van de vuilverbrander te kunnen beoordelen. Hiernaast gaat Coevorden een speciale internetpagina maken met actuele informatie over de afvalverbrander.
 

UP

18.01.2004

Duizenden demonstreren tegen afvalverbrander
COEVORDEN - Zo'n 2500 mensen hebben zaterdag in Coevorden gedemonstreerd tegen de plannen voor een vuilverbrandingcentrale op het Nederlands-Duitse Europark bij Coevorden.
De centrale zou onder meer spoorbielzen en vervuild slib moeten verbranden. Veel mensen vrezen voor het milieu en hun gezondheid als de plannen doorgaan.

Het burgerinitiatief Vuilverbranding Europark had de demonstratie georganiseerd.
Organisator Jan Nicolai noemt de aanwezigheid van bijna drieduizend demonstranten een niet te negeren signaal aan de politiek. GroenLinks-europarlementariër De Roo riep tijdens de demonstratie staatssecretaris Van Geel (Milieu) op naar Coevorden te komen om met de bezorgde Drenten in gesprek te gaan.

Vorige maand gingen in het Duitse Emlicheim ongeveer duizend mensen de straat op om te demonstreren tegen de voorgenomen bouw van de afvalverbrander.
(Dagblad van het Noorden)
 

UP

17.01.2004

Toch geen bielzen in omstreden vuilverbrander
coevorden - Westo Prefab Betonsystemen ziet ervan af om de bij Coevorden te bouwen vuilverbrander te stoken met spoorbielzen.
Dat heeft woordvoerder Andries Adema verklaard tegenover het Dagblad van het Noorden.
Bielzen staan te boek als chemisch afval en verbranding zou het milieu schaden.
Omdat steeds meer omwonenden vervuiling vrezen, neemt het verzet de vuilverbrander toe. Zaterdag demonstreren tegenstanders in Coevorden.

(Dagblad van het Noorden)
 

07.01.2004

30.12.2003 "Massaal "nein" tegen vuilverbrander

30.12.2003 "Kwik, dioxine en hoestslijm, we willen het niet in Emlichheim"

23.12.2003 Oud-wethouder: Coevorden mist visie op vuilverbrander


23.12.2003 Persmededeling

Groot succes voor het Burgerinitiatief tegen de vuilverbranding in Emlichheim

Op de ledenvergadering van de Bürgerinitiative Müllverbrennung die gisteren plaatsvond maakte de persmedewerker van het initiatief, Hermann Borghorst uit Emlichheim, bekend dat binnen een week meer dan 1500 handtekeningen van burgers tegen de bouw van de vuilverbranding in het Europark werden verzameld.
En dat zou slechts het begin zijn.

De telefoon staat roodgloeiend bij de bestuursleden Saskia Schuchmann uit Laar en Thomas Oppel uit Emlichheim.
Dagelijks bellen veel bezorgde burgers op, die meer over de bouw van de installaties willen weten.

In de drie vuilverbrandingsinstallaties, die gepland zijn door het Nederlandse bouwconcern KWS, moeten meer dan 600.000 tonnen deels sterk verontreinigd vuil uit Nederland en geheel Duitsland verbrand worden.

De kritiek van het Burgerinitiatief richt zich tegen de informatiepolitiek van de Samtgemeinde Emlichheim, die noch over de gevaarlijke emissies noch over de gigantische hoeveelheden te transporteren vuil openbaar berichtte.

Het doel van het Burgerinitiatief is de bouw van de installaties te verhinderen.
Ze heeft het onafhankelijke Ökoinstitut in Darmstadt de opdracht gegeven alle beschikbare gegevens te onderzoeken, bv. hoe hoog de te verwachten uitstoot van gevaarlijke stoffen zal zijn en welke invloed dat op bevolking en milieu zal hebben.

Zoals de Burgemeester van de Samtgemeinde Emlichheim in een interview met de NDR bevestigde, wilde de gemeente nog voor de Kerst een onafhankelijk instituut de opdracht voor een onderzoek geven.
Na meermaals navragen van leden van het Burgerinitiatief kon dat echter niet bevestigd worden.

Het Burgerinitiatief eist van de burgemeester en gemeenteraad (van de Samtgemeinde) dat ze hun belofte om opdracht te geven voor een onafhankelijk onderzoek waarmaken.

Eveneens eist het Burgerinitiatief eindelijk een concreet tijdstip voor een openbare informatieavond te noemen.

Om deze eisen gewicht te verlenen, roept het Burgerinitiatief alle burgers op, aan een demonstratie tegen de bouw van de vuilverbranding deel te nemen.

De eerstvolgende demonstratie heeft plaats in Coevorden op zaterdag 17 januari om 13.00 uur. Verdere informatie volgt.